Dnia 15.10.br grupa ekonomistów i menadżerów uczestniczyła wzajęciach w laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu