W związku z przeprowadzonymi w ZSE w Nysie wyborami,
dnia 4 października 2019 r. w sali konferencyjnej odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Dyrekcji szkoły, opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządów Klasowych.

Podczas spotkania p. wicedyrektor Barbara Andrasz oraz p. Joanna Pydych podziękowały dotychczasowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego (Weronika Ochońska – Przewodnicząca SU, Paulina Szatanik – Sekretarz SU, Justyna Bernad – Skarbnik SU) za ich dotychczasowe zaangażowanie w jego działalność.

Ich nowo wybrane następczynie (Patrycja Mikus – Przewodnicząca SU, Natalia Bernad – Sekretarz SU, Klaudia Pydych – Skarbnik SU) odebrały dyplomy gratulacyjne za zdobycie zaufania, którym obdarzyła ich społeczność uczniowska.

Opracowanie: A. Hoffman