W dniu 24 września 2019 r. uczniowie klasy 2 M Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, będącego miejscem pamięci narodowej.

Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy historycznej uczniów, zapoznanie z historią największego na terenie Polski niemieckiego obozu jenieckiego oraz  przedstawienie dramatycznych losów przebywających na jego terenie żołnierzy wielu narodowości. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją stałą muzeum poprzedzoną projekcją filmu edukacyjnego przybliżającego skomplikowane losy powstania i funkcjonowania obozu, jak również wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych pod kierunkiem pracowników muzeum. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili tereny poobozowe, Stalagu 344 Lamsdorf oraz Stalagu 318/VIII F wraz z trzema zachowanymi do czasów współczesnych cmentarzami jenieckimi.

Zwieńczeniem  wyjazdu stało się zapalenie symbolicznego znicza pod pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych oraz uczczenie przez uczniów minutą ciszy dziesiątków tysięcy zmarłych tam osób.

Organizator wycieczki: mgr Piotr Basoń.

Opiekunowie: mgr Agnieszka Celebańska- Palichleb, mgr Joanna Koziar

Opracował: PB