Po raz kolejny grupa wolontariuszy z Ekonomika wzięła udział w corocznej wrześniowej imprezie integracyjnej osób niepełnosprawnych pt. : „Piknik Country” zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie. Wolontariusze bardzo aktywnie włączyli się w to ważne przedsięwzięcie pokazując ,że warto pomagać drugiemu człowiekowi.Zaangażowanie wolontariuszy, ich praca, empatia, wrażliwość i otwartość na rzecz drugiego człowieka niech będzie wzorem i zachętą dla innych.

Pamiętaj! I ty możesz zostać wolontariuszem!!!