Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych , informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych.
Nabór wniosków trwa od  17 czerwca  do 28 czerwca br. Wnioski można wysłać pocztą na adres:
Departament Edukacji i Rynku Pacy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

lub osobiście złożyć w siedzibie departamentu :

ul. Piastowska 17 ( budynek  Instytutu Śląskiego) pokój 204, 207 lub 208
45- 082 Opole

Szczegółowe informacje po d nr telefonu: 77 44 67 830, 77 44 67 831 lub 77 44 837

Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej  www .opolskie.pl   z w zakładce Region , bezpośrednio pod linkiem https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/ lub   w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.