W dniach 4-5 kwietnia br. w Krakowie odbyła się konferencja  naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN na temat : „ Świadomość ryzyka a ryzyko świadomości. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych. „
Naszą szkołę reprezentowała Pani Danuta Orłowska.

Jej organizatorem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Pedagogiczny.

Tematem przewodnim konferencji było interdyscyplinarne podejście do uświadamiania istoty ryzyk socjalnych w procesie nauczania. Gospodarzami konferencji byli prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS oraz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Partnerem konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa.

Konferencja skierowana była do nauczycieli, dyrektorów, dyrektorów ośrodków kształcenia nauczycieli, oraz wszystkich, którzy chcą upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Podczas konferencji rozmawiano czy ubezpieczenia społeczne są obecne w kulturze i jak to wykorzystać w nauczaniu, a także o infobrokeringu w ubezpieczeniach społecznych.

Na konferencji gościli eksperci z zakresu ekonomii, prawa, psychologii, neuroekonomii i socjologii kultury. Prelegenci będą się zastanawiali  nad tym, jak badać postawy wobec ubezpieczeń społecznych, aby w przyszłości przygotować program skutecznej edukacji.

Jako nauczyciel wyciągnęłam z tej konferencji ważną lekcję „ z ubezpieczeniami społecznymi jest tak, jak ze zdrowiem – zaczynamy się nimi interesować w podeszłym wieku, kiedy jest już za późno. Druga lekcja, jaką wyciągnęłam, to taka, że w młodości można nie mieć pieniędzy, ale nie można ich nie mieć na starość. Ten moment, kiedy możemy coś zrobić dla swojej przyszłości, to etap nauki w szkole”.

Danuta Orłowska