Informujemy, że od poniedziałku 15 kwietnia szkoła, w miarę możliwości kadrowych, zapewnia zajęcia dydaktyczne według planu  zastępstw w e- dzienniku.
Nieobecności uczniów na zajęciach w tym okresie będą traktowane jako nieobecności z przyczyn szkolnych, tzn. bez wpływu na frekwencję.
Prosimy  o zrozumienie tej szczególnie trudnej sytuacji.
Dyrekcja Szkoły