Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Nysie  informuje o zamiarze przekształcenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Nysie  poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie ( Uchwała  Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r.).