PWSZ w Nysie będzie wspierać w kształceniu uczniów Ekonomika

Porozumienie o wzajemnej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie podpisali JM Rektor, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz mgr inż. Alicja Gajek – dyrektor ZSE. Przy podpisaniu umowy byli także: Prorektor do spraw nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie, dyrektor Instytutu Finansów dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie oraz dr inż. Marta Targowicz wykładowca z Instytutu Finansów. Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój, obie strony wyraziły wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia.

Głównym założeniem współpracy nyskiej Uczelni i Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów sportem, psychologią oraz dietą. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzanie, ukierunkowywanie i poszerzanie zainteresowań, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku studiów.

PWSZ w Nysie zobowiązała się do wspierania młodzieży w rozwoju własnego potencjału w zakresie: prowadzenia wykładów i spotkań z uczniami klas w zawodzie technika hotelarstwa, udziału uczniów w wykładach i spotkaniach organizowanych w Instytucie Nauk o Zdrowiu, udział młodzieży i nauczycieli w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia ze strony Uczelni będzie Koordynator Promocji Instytutu Nauk o Zdrowiu na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka – mgr Ewa Szura. Natomiast osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia ze strony ZSE jest mgr Barbara Maroszek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie współpracuje już z 32 szkołami średnimi z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

https://www.pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1%2C7460%2C0&fbclid=IwAR3r6f68AsbkG9oBmB-J2GVLroyu_544v4O4eYP___xU1yV6Mo-q3z6zk6Q

zdjęcia i tekst ściągnięty ze fanpage- https://www.facebook.com/PWSZwNysie/?__tn__=kC-R&eid=ARCsb-GOUEpgr1CnUX1FKpsnDwv2d7ll5QyGlji0TCDDnfclrTs6OpFNaQpQ-vGG57dVn1jASyMCtp5n&hc_ref=ARQZZAohN3VXwhLhjQvjZ-h8yd6zWnVx-iwUsIWhQHIf7UQStt9qBaLRBiGqi5H2uYk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD5q2jwu5zEcv2NiECXwUTnYTzj7S5Kz0nASW97mOo0xd4ZzHB6UX23dcJ0RvH8WwZ4ldVbLOLBQOQUtfEH-vn0phrTUmc282-SswKyXn2wFk_XyoSiTxxP1sS8hBOD3IDV2MGgSBls52r9lGZDQTiu9OZafcnZbZ6Ayl0wwWMUlohldb7h3UUVd1B-bYfkf9U0TDI09VxMlNjaXwaZ9u0BCsLNf7Ib1dmrYjb_icZZeYJGkkd2Xb7PfjWQ350n3poKprN3O8GuqFPAuXRRPDtF-LJwipH4RVoBigiQYGSH1EDabLccE_RwaTtRfCc24KuSybUo-iAIyiGxo6aroAxWNg