Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 4 marca  młodzież z klas I M, I L, II P1, IIIP i IV ML  pod kierunkiem wicedyrektor Barbary Andrasz i pani Barbary Maroszek przygotowała spotkanie, którego celem było przybliżenie historii i piękna języków ojczystych uczniów naszej szkoły. W tym dniu zabrzmiał nie tylko język polski ale również : język kazachski, rosyjski i ormiański  bo w tych właśnie językach komunikuje się na co dzień część uczniów ZSE.

Wspólna  zabawa, potyczki językowe ( konkurs „ językowych łamańców”), śpiew i humor zbliżyły do siebie  młodzież i pokazały ,że  języki , choć różne, mogą  budować więzi między odmiennymi kulturami, a poprawność językowa świadczy o szacunku do języka i kulturze.

Podczas spotkania wicedyrektor Barbara Andrasz wręczyła również nagrody laureatom I Szkolnego Konkursu Poprawności Językowej OJCZYZNA –POLSZCZYZNA, który odbył się  25 lutego.

O dekorację- wystawę stołów narodowych- zadbali uczniowie klas hotelarskich .