22 lutego br. podczas uroczystego ślubowania  klasy o specjalności policyjno-prawnej  w Muzeum Powiatowym w Nysie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie i Jednostką Strzelecką 3053 Nysa Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Porozumienie obejmuje:

  1. Kultywowanie obronnych tradycji Oręża Polskiego.
  2. Upamiętnianie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej związanymi z walką o wolność i niezawisłość Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. Kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i powinności obronnych.
  2. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym.
  3. Inspirowanie młodzieży do podejmowania działań w zakresie wychowania obywatelskiego, przysposobienia obronnego oraz kształtowania wszechstronnego rozwoju obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Przygotowanie młodzieży do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie Alicja Gajek oraz Dowódca Jednostki Strzeleckiej chor. Jacek Tomasiak .