W dniu 22 lutego 2019 r. w Powiatowym Muzeum w Nysie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej o specjalności policyjno – prawnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.
W uroczystości wzięła udział klasa klasa 1P wraz z wychowawcą Beatą Palzer.
Wśród zaproszonych gości pojawili się m in. :
– Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki w Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Mariusz Kołosowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Paweł Gotkowski, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nysie Remigiusz Drzewiecki, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Nysie Edward Flaga, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie Mirosław Ligęza, Chorąży Związku Strzeleckiego Strzelec Jacek Tomasiak, asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rajmunda Millera Piotr Borzykowski, Kierownik Szkolno-Rejonowego referatu Straży Miejskiej Urszula Herkawa.

W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło również udział wielu rodziców, przyjaciół i najbliższych kadetów.
Uroczystość ślubowania klas pierwszych jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń szkolnych i stanowi od roku 2013 tradycję szkoły. Obecnie w szkole kształci się 200 kadetów, a program nauczania został poszerzony o dodatkowe zagadnienia z dziedziny policyjno-prawnej takie jak kryminalistyka, kryminologia, prawoznawstwo, prawo administracyjne, karne, gospodarcze, prewencja, a także w ramach zajęć wychowania fizycznego zajęcia pływania, strzelectwa, samoobrony oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

Podczas ślubowania odbyła się m.in. musztra, marsz generalski, uczennica ZSE w Nysie Patrycja Mikus wykonała dwie piosenki o charakterze patriotycznym. W imieniu uczniów głos zabrała uczennica klasy 1P o profilu policyjno – prawnym Weronika Filim. Poczet Sztandarowy wystąpił w składzie: Kamila Kościuk, Wiktoria Włoch, Raffi Grigoryan.
Dowódcą Uroczystego Ślubowania Klas Pierwszych był major rezerwy Mariusz Rosiński.
Za przygotowanie i przebieg uroczystego ślubowania odpowiedzialny był Paweł Szatanik,
zaś narratorem uroczystości była Monika Chudzińska.

Nasza fotorelacja wkrótce!