W ramach projektu ” AKADEMIA MŁODEGO LEAN MENAGERA” organizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zespół roboczy składający się z uczennic: Katarzyna Marecik, Nikola Kirnicka , Wiktoria Niewiadomska oraz opiekuna zespołu Panią Magdaleną Ziołkowską odwiedził  Spółdzielnie Pracy „Cukry Nyskie” z którą szkoła nawiązała współpracę w ramach projektu.
Spotkanie z przedstawicielami „Cukrów Nyskich” – Kierowaniem Działu Zaopatrzenia Panem Ryszardem Hilenbradem oraz Kierownikiem Działu Handlowego Panem Piotrem Wesołowski były bardzo udane i ciekawe oraz zapaliło uczniów do pracy nad projektem.