ZAPRASZAMY

uczniów klas III gimnazjum- 21 marca od godz. 9.00

uczniów klas VIII szkół podstawowych – 22 marca od godz. 9.00