Dnia 17 grudnia 2018r. została przeprowadzona Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego, w której wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły.

  1. Martyna Sowa 3H
  2. Justyna Chudoba 4H
  3. Dominika Hus1M

Cele konkursu:

– popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów

– zachęcanie do poszerzania znajomości słownictwa wśród uczniów

– umożliwianie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i poza szkolną

– zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji

– wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów oraz motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku
Organizator konkursu – Elżbieta Mróz