W październiku 2018 r. Zespół Szkół Ekonomicznych przystąpił do programu e-Twinning  realizując projekt w języku niemieckim pt: ” Viele Schüler ein Buch”. Realizacja projektu trwa od października do maja, a jej głównym celem jest publikacja jednej książki z najciekawszych tekstów oraz grafiki przygotowanej w tym czasie przez uczniów uczestniczących w projekcie.

Uczniowie wykorzystują do realizacji projektu Internet współdziałając i wymieniając się informacjami i materiałami z uczniami  z innych krajów, głównie z Turcji. Aktywności projektowe rozwijają kompetencje języka niemieckiego, ale też społeczne czy kulturowe.

Koordynator projektu Aneta Kaczmarek