Staże zawodowe

Wszyscy, którzy chcą zadeklarować udział w stażach zawodowych w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” muszą zarejestrować się na stronie  https://stazezawodowe.opole.pl