Tuż po wyjątkowej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dnia 14 listopada 2018 r., w naszej szkole odbyło się po raz kolejny spotkanie z niezwykłym człowiekiem – Panem Bohdanem Bełtowskim rotmistrzem, kapitanem Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej – Szarych Szeregów oraz vice prezesem Związku Kombatantów RP w Nysie. Po raz kolejny też, Pan Bohdan Bełtowski udowodnił, że mimo dramatycznych przeżyć wojennych i podeszłego wieku, można być bardzo rezolutnym, sympatycznym, otwartym, ciepłym, elokwentnym, dowcipnym i szczerym rozmówcą.

Nasz Gość opowiedział  o realiach życia w okupowanym kraju, organizowaniu polskiej państwowości podziemnej oraz walkach powstańców warszawskich. Zaimponował nam swoją szczerością  i odwagą, kiedy odniósł się do współczesnych, często krzywdzących opinii, dotyczących oceny Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie podkreślał też wartość wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu.

W tym ciekawym i pouczającym spotkaniu uczestniczyły klasy 1P i 1M.

Joanna Pydych