W dniu 16 października odbyła się wycieczka Kubu Miłośników Parków Narodowych w Góry Stołowe.

Młodzież pod opieką p. Elizy Oszytko-Woźny i p. Beaty Palzer zdobyła Szczeliniec Wielki (918 m n.p.m.).