UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września o godz. 9:00 na boisku szkolnym ZSE odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Jak co roku, uroczystość tę przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Młodzież, Grono Pedagogiczne oraz Rodziców przywitali: Pani Wicedyrektor oraz członek Samorządu Uczniowskiego.
Ten rok szkolny jest szczególny dla naszej szkoły, nie tylko ze względu na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości…
Jest wyjątkowy także ze względu na to, że w społeczności uczniowskiej Ekonomika znalazła się młodzież z odległego Kazachstanu. To właśnie oni i pozostali pierwszoklasiści zostali szczególnie miło powitani w murach naszej szkoły.
Nasza szkolna uroczystość nie odbyłaby się oczywiście bez ślubowania pierwszoklasistów, którzy uroczyście przyrzekali przestrzegać obowiązków i praw ucznia, szanować władze szkoły, nauczycieli, innych uczniów, godnie reprezentować szkołę oraz rzetelnie i sumiennie pracować. Mamy nadzieję, że dotrzymają danego słowa…

opracowała Joanna Pydych