Uwaga maturzyści przystępujący do egzaminów poprawkowych w sierpniu 2018 r.

Prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje maturzystom, którzy nie zdali wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego i złożyli wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

Termin egzaminów poprawkowych:

21 sierpnia 2018 r. – pisemne egzaminy poprawkowe z języka polskiego i matematyki godz. 9:00 (obecność w szkole 8:30).

Wszystkie egzaminy poprawkowe dla absolwentów ZSE odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie.

Odbiór świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 11 września 2018 r.