Uczniowie klas hotelarskich podczas nauki nabywają wielu umiejętności, które wykorzystują w czasie praktyk zawodowych, w pracy, a nawet w domu.

Na zdjęciach przygotowana sala do spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych przez uczennice klasy 3H.