Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na sesję CZERWIEC- LIPIEC 2018 upływa 18.02.2018