Tradycyjnie już od jedenastu lat, na początku grudnia (8. 12. 2017 r.), w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbył się finał XI Powiatowego Konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Zorganizowały go polonistki: Barbara Andrasz i Joanna Pydych.

Konkurs odbywa się w ramach działań dotyczących promowania patriotyzmu i ma na celu popularyzowanie kultury języka polskiego oraz czytelnictwa wśród młodzieży. Ponadto dzięki niemu propagujemy też czystość językową, podkreślamy związek kultury języka z kulturą osobistą

i przygotowujemy uczniów do wystąpień publicznych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele następujących nyskich placówek oświatowych: Diecezjalne Liceum Humanistyczne, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Carolinum i Zespół Szkół Technicznych.  Wśród uczestników znalazł się również uczeń reprezentujący naszą szkołę. Był nim Jakub Hankus z klasy 2ML.

W tegorocznej edycji zadaniem każdego z 7 uczestników było wygłoszenie 3 – minutowej wypowiedzi na jeden z wylosowanych tematów. Dotyczyły one m. in. rozważań o sztuce współczesnej, pasji i doświadczeń czytelniczych, języka współczesnej młodzieży, roli Internetu, historii i wartości ojczyzny… także tej małej czy zmieniającego się wizerunku mężczyzny.

Jury konkursu oceniało wypowiedzi uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: realizacja tematu, siła argumentacji, kompozycja wypowiedzi, kultura języka, samodzielność, opanowanie. W tym roku zaproszenie do prac w tym charakterze przyjęli Państwo:

Elżbieta Zborowska – polonista i doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – członek jury

Joanna Kanin – dyrektor Miejskiej Biblioteki w Nysie – członek jury

Krzysztof Strauchmann – redaktor Nowej Trybuny Opolskiej – przewodniczący jury

Powołani do jury znawcy sztuki słowa wyłonili następujących laureatów XI finału Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Mowy Polskiej:

I miejsce – Anna Zakrzyk – DLH w Nysie (opiekun – Lidia Rogowska)

II miejsce – Paulina Kozioł – ZSO Carolinum w Nysie (opiekun Michalina Matuszczak)

III miejsce – Klaudia Sobów – DLH w Nysie (opiekun Lidia Rogowska)

wyróżnienie – Urszula Kotlarska – ZST w Nysie (opiekun Jolanta Kręcichwost)

wyróżnienie – Jakub Hankus – ZSE w Nysie (opiekun Barbara Andrasz)

W tym roku sponsorami naszego konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Nysie, Cinema N3D w Nysie oraz Rada Rodziców przy ZSE w Nysie.

Podziękowania należą się zarówno sponsorom imprezy, jak i uczniom ZSE, którzy pomogli w jej organizacji: uczennicom: Weronice Ochońskiej i Justynie Bernad (prowadzenie konkursu), Natalii Dyrdzie, Wiktorii Piekarz i Natalii Kubowicz (część artystyczna), Aleksandrze Kijance, Jagodzie Kłokosińskiej i Marcie Łuszczyńskiej (obsługa kelnerska) oraz Mateuszowi Schneiderowi (wykonanie zdjęć).

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i wysoki poziom sprawności językowej uczestników, mamy nadzieję, że i w przyszłym roku nie zabraknie miłośników polszczyzny, którym zależy na krzewieniu kultury żywego słowa.

opracowanie: KPH

Joanna Pydych