UWAGA MATURZYŚCI

Odbiór wyników  egzaminu maturalnego
30 czerwca 2017 r. od godz. 11.00
w gabinecie wicedyrektora szkoły.