Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( dla uczniów klas IV – tych, którzy zdali wszystkie kwalifikacje i ukończyli szkołę) będą wydawane 26.06.2017 

od godz.  12:00

W SEKRETARIACIE   UCZNIOWSKIM –  II  PIĘTRO