Przeczytałeś fascynującą książkę, chciałbyś polecić ją innym czytelnikom zrób z nią selfie !!

 

„Selfie z książką, czyli duet doskonały

 REGULAMIN:

1.       Organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze.

2.       Celem konkursu jest:

 • Popularyzacja książki i czytelnictwa;
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych młodzieży;
 • Integracja wewnątrzszkolna uczniów i nauczycieli .

3.       Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSE;
 • Jedna osoba może zgłosić 2 zdjęcia;
 • Uczestnicy konkursu, akceptują, to, że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na stronach internetowych i/lub druku materiałów promujących konkurs oraz ewentualnie do materiałów promocyjnych szkoły;
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz swojego zdjęcia;
 • Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na publikację ich wizerunku;
 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 • Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp., zaleca się ustawienie jak najlepszych parametrów obrazu (w trosce o najlepszą jakość zdjęcia).

 

4.       ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:

 • Zdjęcia (pliki JPEG) należy zgłaszać w Bibliotece Szkolnej u p. Anny Więckiewicz lub przesłać na adres bibliotekazse_nysa@O2.pl (proszę zwrócić uwagę na podkreślnik w adresie) do dnia 31 marca 2017r.;
 • Zdjęcia zostaną sprawdzone pod kątem wymaganych parametrów, a następnie, oznaczone  numerem,  umieszczone na Facebooku szkoły
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć naruszających zasady dobrego obyczaju, zawierających treści obraźliwe lub obsceniczne;
 • Zgłaszając zdjęcie należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz tytuł zdjęcia
 • Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie

 

5.       ZASADY PRZEPROWADZANIA I ROZSTRZYGANIA KONKURSU:

 • Zdjęcia zostaną opublikowane na Facebooku szkoły https://www.facebook.com/ZespolSzkolEkonomicznychwNysie w dniu 3 kwietnia 2017r. – w albumie pod nazwą konkursu „Selfie z książką w tle, czyli duet doskonały
 • Wybór najlepszych zdjęć nastąpi na portalu Facebook. Swój głos będzie można oddać poprzez kliknięcie „Lubię to” do dnia 12 kwietnia 2017r. do godz. 15.00 w tym czasie głosowanie w konkursie internetowym zostanie zamknięte;
 • Laureatami konkursu zostaną osoby, których zdjęcia zdobędą największą liczbę polubień;
 • Oceniając zdjęcia należy wziąć pod uwagę głównie wartość artystyczną, ujęcie, oryginalność czyli wszystkie te cechy które stanowią o tym, że zdjęcie się podoba ;
 • Głosować mogą wszyscy użytkownicy Facebooka (nie tylko uczniowie naszej szkoły), dlatego warto promować swoje prace ;
 • Komisja Konkursowa przyzna niezależnie od wyników głosowania internetowego jedno wyróżnienie specjalne dla pracy odznaczającej się wybitnymi walorami estetycznymi i oryginalnością podejścia do tematu;
 • Wyniki konkursu i lista laureatów wraz z nagrodzonymi zdjęciami zostaną zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkoły;
 • Zdjęcia z największą sumą polubień zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkole;

 

6.       NAGRODY:

 • Autorzy najpopularniejszych zdjęć otrzymają nagrody niespodzianki;
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział.

 

7.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu;
 • We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.