Etap rejonowy olimpiady odbył się 15 grudnia 2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym Carolinum w Nysie. Do etapu rejonowego przystąpili uczniowie, którzy w etapie szkolnym olimpiady zajęli pierwsze dwa miejsca.

Naszą szkołę reprezentowali: Monika Biskup z kl.2P2 oraz Marcin Kolman z kl.4M. Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik musiał rozwiązać test pisemny składający się z 30 pytań.
 

Nasi reprezentanci wykazali się znakomitą wiedzą. Monika Biskup zajęła II miejsce, a Marcin Kolman IV miejsce. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Małgorzata Ilich