6 grudnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbyła się IV edycja Powiatowego konkursu „Savoir-vivre nie tylko w biznesie”. Organizatorkami konkursu  były panie – Stefania Kamińska i Barbara Dudziak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.
W jury zasiadali:

  • dr inż. Beata Juralewicz – Prezes Zarządu PKS Nysa
  • Danuta Wąsowicz-Hołota – redaktor naczelna „Nowin Nyskich”
  • Kazimierz Darowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie

Celem konkursu było uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania oraz  popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach.

W szranki konkursowe stanęło 5 drużyn z powiatu nyskiego:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących „Carolinum”,
  • Zespół Szkół Technicznych,
  • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych,
  • Zespół Szkół w Głuchołazach,

Zadania konkursowe obejmowały rozwiązanie testu pisemnego, ocenę ubioru, rozróżnianie elementów zastawy stołowej oraz zachowań w trakcie spotkań biznesowych i przyjęć.

Wyniki konkursu:

I miejsce   Zespół Szkół Ekonomicznych

II miejsce  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych,

III miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących

IV miejsce Zespół Szkół w Głuchołazach

V miejsce Zespół Szkół Technicznych