Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV

 

 

 

30 listopada 2016r. w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Walki z AIDS na terenie szkoły odbyła się „X Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV”. Olimpiadę zorganizowały: pedagog szkolny Aleksandra Kużdżał-Kuchta oraz Małgorzata Ilich opiekun SK PCK.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS,

kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia oraz budowanie postawy akceptacji wobec osób chorych.

W konkursie  uczestniczyli uczniowie klas I IV, łącznie 39 osób.

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z pytań otwartych

i zamkniętych.

Ogłoszenie wyników olimpiady i wręczenie nagród odbyło się 20 grudnia 2016r.

W czasie rozdania nagród gościła również pani Maria Osiecka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie.

Wyniki olimpiady: I miejsce zajęła Justyna Chudoba z kl.2H, II miejsce Kamila Herman z kl. 4H, III miejsce Julia Poręba z kl. 2P1. Gratulujemy!!

 

 

                                                                    Przygotowała: Małgorzata Ilich