Dnia 8 czerwca 2016 r. na Strzelnicy Pneumatycznej LOK Nysa odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w Strzelectwie Sportowym, które stanowiły podsumowanie szkolenia strzeleckiego uczniów klas III P1 i III P2.

Kierownikiem zawodów był Pan Janusz Fedor – trener strzelectwa sportowego.
Funkcję sędziego głównego pełnił Pan Krzysztof Hofman – Prezes Zarządu Rejonowego LOK Nysa.
Profesjonalną komisję sędziowską tworzyły ponadto Karolina Sikora z klasy II P2 oraz Kornelia Gawor z klasy I P1.

Nad sprawną obsługą zawodów czuwały Magdalena Jurek, Natalia Kubowicz i Wiktoria Włoch z kl. I P2. Na zdjęciach zawody uwieczniły Karolina Zemła i Sandra Gruchmann z kl. III P2.

Za stronę organizacyjną oraz koordynację wszystkich działań odpowiadali nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Anna Pasker i Pan Paweł Szatanik.

Do udziału w zawodach przystąpiło 37 uczniów . Każdy z zawodników oddał 8 strzałów, w tym 5 oceniano.

Wyniki:

Dziewczęta
I m. Daria Jachymska III P1 – 46 pkt.
II m. Paulina Jaśnikowska III P1 – 46 pkt.
III m. Sara Bajor III P2 – 46 pkt.
IV m. Aleksandra Łozowicka III P2 – 46 pkt.
V m. Milena Dziedzic III P2 – 45 pkt.
VI m. Roksana Kubów III P1 – 43 pkt.
VII m. Angelika Stanisławczuk III P2 – 43 pkt.
VIII m. Anna Ziółkowska III P2 – 42 pkt.
IX m. Katarzyna Hutnik III P2 – 41 pkt.
X m. Angelika Owczarz III P2 – 40 pkt.
Zawody ukończyły 24 uczennice.

Chłopcy
I m. Paweł Abram III P1 – 44 pkt.
II m. Kacper Kaletka III P1 – 43 pkt.
III m. Dawid Kumorek III P2 – 42 pkt.
IV m. Michał Daniel III P1 – 40 pkt.
W zawodach wzięło udział 13 chłopców.

Nagrody ( puchary, medale i dyplomy) wręczała Wicedyrektor Szkoły Pani Barbara Andrasz.

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim zawodnikom za aktywny udział i sportową postawę.

Karolinie i Kornelii dziękujemy za skrupulatne liczenie punktów i klasyfikowanie zawodników , Magdzie, Natalii i Wiktorii za wzorową obsługę zawodów, Karolinie i Sandrze za wykonanie zdjęć.
Panu Krzysztofowi Hofmanowi i Panu Januszowi Fedorowi dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie zawodów i zapraszamy do dalszej współpracy.

Współorganizatorzy zawodów: Paweł Szatanik i Anna Pasker