I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego
 

8 kwietnia w Gogolinie odbyło się I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego pod honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie szkół z województwa opolskiego wysłuchali dotyczących m.in. szkolnictwa wojskowego, innowacji pedagogicznych oraz naboru do wojska.

W Forum wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego prowadzących tzw. klasy mundurowe, którzy m. in. mieli okazję, oprócz wymiany doświadczeń, zapoznać się z ofertą edukacyjną Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu i w Katowicach, Straży Granicznej w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,  Straży Miejskiej w Krapkowicach oraz Gogolinie, 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prezesi lokalnych przedsiębiorstw.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przemaszerowali ulicami Gogolina, udając się na boisko sportowe przy Zespole Szkół. Marszowi przewodniczyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu. W dalszej części, odbył się II Opolski Przegląd Musztry Klas o Profilu Mundurowym.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy I P2- Wiktoria Włoch i Anita Stefańska pod opieką pana Pawła Szatanika.

zdjęcia : www.kuratorium.opole.pl