Dnia 26 lutego 2016 roku pięćdziesięciu dwóch uczniów klas pierwszych o specjalności policyjno – prawnej Zespołu Szkół Ekonomicznych złożyło Ślubowanie w Muzeum Powiatowym w Nysie.
Uroczystość weszła do tradycji ZSE w roku szkolnym 2013/2014 roku, kiedy to rozpoczęto naukę na w/w kierunku.
      Obecnie w szkole uczy się 179 kadetów, a program nauki jest poszerzony o dodatkowe zagadnienia policyjno – prawne, oraz zajęcia z pływania, elementy samoobrony i strzelectwa.
Powstanie klas o profilu policyjno – prawnym było możliwe dzięki zgodzie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz zawarciu porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji, Prezesem Sądu Rejonowego, oraz Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie.
      W uroczystości brały udział 2 klasy: klasa I P1 – pod opieką mgr Elizy Oszytko – Woźny, licząca 25 uczniów, oraz klasa I P2 – pod opieką mgr Pawła Szatanika licząca 27 uczniów.
      Wśród zaproszonych na Uroczystość Ślubowania Gości, byli: Starosta Powiatu Nyskiego – Czesław Biłobran, Wicestarosta Powiatu Nyskiego – Piotr Woźniak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Piotr Tarapata, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie – Mirosław Rasławski, Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa przy PWSZ w Nysie – Winicjusz Karwowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nysie – Paweł Gotkowski, Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie – Edward Hałajko.
      Dowódcą Uroczystego Ślubowania Klas Pierwszych był pułkownik Bogdan Kujawa, narratorem uroczystości Monika Chudzińska.

Monika Chudzińska