2011_wstazka_aids

1 grudnia 2015r. w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Walki z AIDS na terenie szkoły odbyła się kolejna „Szkolna Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV”. Olimpiadę zorganizowały: pedagog szkolny Aleksandra Kużdżał-Kuchta oraz Małgorzata Ilich opiekun SK PCK. Na olimpiadzie gościła również pani Maria Osiecka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie.
Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS,
kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia oraz budowanie postawy akceptacji wobec osób chorych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I – IV.
Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z pytań otwartych
i zamkniętych.
Ogłoszenie wyników olimpiady i wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2015r.

Przygotowała: Małgorzata Ilich