Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w dniach od 25-30.10.2015 r w akcji „ Młodzież pamięta o grobach” zorganizowanej przez Fundację „ Nasza Nysa”. Praca wolontariuszy polegała na pomocy starszym osobom w porządkowaniu grobów jak również na sprzątaniu zaniedbanych i opuszczonych nagrobków na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie. Pomimo chłodu wolontariusze z Ekonomika po raz kolejny nie zawiedli i dzielnie się spisali.

A.Kaczmarek