„W związku z trwającymi pracami związanymi z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej szkoły linka do anonimowej ankiety skierowanej do młodzieży.

Celem ankiety jest diagnoza lokalnych potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości pozyskania funduszy ze środków Unii Europejskiej.”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!
Kliknij na link:

Ankieta