SZKOŁA

Samorząd Uczniowski

Skład organów samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd

Weronika Ochońska (kl. 2ML)

Przewodnicząca SU

Grzegorz Polański (kl. 3P1)

Z-ca Przewodniczącej SU

Paulina Szatanik (kl. 2P1)

Sekretarz SU

Justyna Bernard (kl. 2P1)

Skarbnik SU

Rada Wolontariatu

Justyna Bernard (kl. 2P1)

Przewodnicząca Rady Wolontariatu

Karolina Trembecka (kl. 1L)

Z-ca Przewodniczącej Rady Wolontariatu

Klaudia Królczyk (kl. 1M)

Sekretarz Rady Wolontariatu

Sandra Mikoda (kl. 2P1)

Członek Rady Wolontariatu

Opiekunowie SU

Joanna Pydych

opiekun SU

Agnieszka Hoffman

opiekun SU

Grupa Członkowska

Wiktoria Niewiadomska (kl. 1P1)

Pamela Górnik (kl. 1L)

Julia Gaczyńska (kl. 1H)

Patrycja Mikus (kl. 1M)

Szymon Rozkocha (kl. 1P2)

Paulina Olszewska (kl. 2H)

Natalia Dyrda (kl. 2P1)

Natalia Wojdyło (kl. 2P2)

Kamila Prochera (kl. 2ML)

Dawid Suchoński (kl. 3ML)

Sebastian Sikora (kl. 3H)

Monika Biskup (kl. 3P2)

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2017/2018

Raffi Grigoryan (kl. 3ML)

Kamila Kościuk (kl. 3P2)

Wiktoria Włoch (kl. 3P2)

Radni Młodzieżowej Rady w Nysie w roku szkolnym 2017/2018

Grzegorz Polański (kl. 3P1)

Alina Bojkowska (kl. 4P2)