DLA RODZICA

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Dariusz Bednarz

przewodniczący Rady Rodziców

Jolanta Janocha

z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Jolanta Lewicka

sekretarz

Ewa Bąk

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Sławomir Suchoński

Sylwia Kurpiel

Piotr Prośba

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2021 /2022 spotkania z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

  • 25  listopada 2021 r(klasy I-IV)
  • 13  stycznia 2022 r(klasy I-IV)
  • 31 marca 2022 r. (klasy I-IV)
  • 26 maja 2022 r(podsumowanie roku szkolnego klasy I-III)Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji/ spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.
  • Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas ( 16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW