DLA RODZICA

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Dariusz Bednarz

przewodniczący Rady Rodziców

Jolanta Karkocha

z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Czarnopolska

sekretarz

Ewa Bolesławska

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Magdalena Hoheisel

Robert Chudoba

Bolesław Dereń

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018 /2019 spotkania z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

 • 11 września 2018 r. klasy I
 • 12 września 2018r. klasy II- IV
 • 8  listopada 2018 r. ( klasy I-IV)
 • 18 grudnia 2018 r. ( klasy IV podsumowanie I semestru)
 • 24  stycznia 2019 r. ( klasy I-III podsumowanie I semestru  oraz  klasy IV)
 • 28 marca 2019 r. ( klasy I- IV)
 • 23 maja 2019 r. ( podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
  klasy I-III)

  Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas ( 16.00- 17. 00)Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi
  w klasach.

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW