DLA RODZICA

Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Dariusz Bednarz

przewodniczący Rady Rodziców

Jolanta Karkocha

z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

Agnieszka Czarnopolska

sekretarz

Ewa Bolesławska

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Marcin Trzepak

Robert Chudoba

Agnieszka Kłokosińska

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017 /2018 spotkania z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

  • 12 września 2017 r. klasy I
  • 14 września 2017 r. klasy II- IV
  • 16 listopada 2017 r. ( klasy I-IV)
  • 20 grudnia 2017 r. ( klasy IV podsumowanie I semestru)
  • 8 lutego 2018 r. ( klasy I-III podsumowanie I semestru oraz klasy IV)
  • 23 marca 2018 r. ( klasy I- IV)
  • 24 maja 2018 r. ( podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 klasy I-III)

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas (16.00- 17. 00).

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW