RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców

Jolanta Janocha

przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Kleszczyńska

z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Mariola Cieślak

sekretarz

Ewa Bąk

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Sławomir Suchoński

Katarzyna Kowal

Piotr Prośba

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022 /2023 spotkania z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

  • 14.09.2022 (środa) – kl. I i kl. maturalne
  • 15.09.2022 (czwartek) – kl. II – IV
  • 03.11.2022 (czwartek) – wszystkie klasy
  • 08.12.2022 (czwartek) – kl. maturalne (podsumowanie semestru I)
  • 12.01.2023 (czwartek) – kl. I – IV (podsumowanie semestru I)
  • 23.03.2023 (czwartek) – wszystkie klasy
  • 20.04.2023 (czwartek) –  kl. maturalne (podsumowanie semestru II)
  • 25.05.2023 (czwartek) – kl. I – IV

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas (16.00- 17.00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

snaptube apk download 2022

shareme pc