Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy


Projekt UE realizowany dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim
-nr POKL.09.02.00-16-

Realizacja projektu przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu przewidziana jest od 1 sierpnia 2013r. do 31 maja 2015r.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 • Wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego – 50 x 120 000 zł = 6 000 000 zł
 • Wyposażenie 50 szkół w pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE – 50 x 20 000 zł = 1 000 000 zł
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne pracownie w procesie nauczania (nauczyciel opiekun pracowni)
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”
 • „Dzień bezpiecznej jazdy” – zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach – 20 dni
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego – 1600 uczniów (2 grupy/szkołę)
 • 1150 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej – 500 uczniów
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 50 uczniów
 • 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm – 520 uczniów (średnio 1 wyjazd: 40 uczniów + 10 opiekunów)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe – 2000 uczniów (4 grupy/szkołę)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe – 500 uczniów (1 grupa/szkołę)
 • Organizacja na terenie szkół „Szkolnych Ośrodków Kariery” oraz konkursu „Mam wizję – mam plan”
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 500 uczniów
 • 16 spotkań uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy – tzw. Szkolna Akademia Klubu 150
 • 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach – obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE dla 200 uczniów
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
 • Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM

BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA TO PRAWIE 19 MLN ZŁ.

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZĄ NASTĘPUJĄCY NAUCZYCIELE:

Andrasz Barbara „Od prezentacji maturalnej do autoprezentacji”
Makaryk Małgorzata „Zarządzanie logistyczne w transporcie”
Kaczmarek Aneta „Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego”
Dolińska Barbara „Technologie informatyczne w procesach magazynowych”
Maroszek Barbara „Polska gościnność przez dziurkę od klucza”
Dudziak Barbara „Pracownik gastronomii: barista-barman-sommelier „
Woźniak Stella „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wirtualnej firmy”

CHĘTNI PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO PROWADZĄCYCH KURS

opracowała AG