Pedagog Szkolny


Pedagog szkolny –
Aleksandra Kużdżał-Kuchta.pedagog

Pamiętaj nie jesteś sam! Nawet jeżeli:

< czujesz się zagubiony,
< masz wrażenie, że wszystko Cię przerasta,
< nie wiesz gdzie szukać pomocy,
< masz ważne pytanie,
< przeraża Cię to, co dzieje się wokół Ciebie,
< masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić,
< czujesz się osamotniony

to sygnał, że nie powinieneś czekać, przyjdź i skorzystaj z pomocy.

Gabinet pedagoga jest czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8.00-12.00
środa w godzinach od 9.00-14.00.

Formy pomocy:
– porady
– konsultacje
– warsztaty

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

< pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, kryzysowych (osobiste, rodzinne, rówieśnicze, szkolne),
< pomoc w rozwiązywaniu konfliktów-mediacje, porady,
< pomoc rodzicom, nauczycielom- konsultacje i porady wychowawcze
< wstępne diagnozowanie przyczyn problemów wychowawczych,
< praca z uczniem wagarującym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym niską motywację do nauki,
< diagnozowanie potrzeb uczniów,
< pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
< prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia itp.