Harmonogram spotkań


Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2017/ 2018

 

W roku szkolnym  2017 /2018 spotkania  z Rodzicami
będą się odbywać w tym samym terminie
dla wszystkich klas:

12 września 2017 r. klasy I
14 września 2017 r. klasy II- IV

16  listopada 2017 r. ( klasy I-IV)

20 grudnia 2017 r. ( klasy IV podsumowanie I semestru)

 8 lutego 2018 r. ( klasy I-III podsumowanie I semestru       oraz  klasy IV)

23 marca 2018 r. ( klasy I- IV)

24 maja 2018 r. ( podsumowanie roku szkolnego 2017/2018  klasy I-III)
Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas ( 16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi
w klasach.