W roku szkolnym  2018 /2019 spotkania  z Rodzicami będą się odbywać w tym samym terminie dla wszystkich klas:

11 września 2018 r. klasy I

12 września 2018r. klasy II- IV

8  listopada 2018 r. ( klasy I-IV)

18 grudnia 2018 r. ( klasy IV podsumowanie I semestru)

 24  stycznia 2019 r. ( klasy I-III podsumowanie I semestru  oraz  klasy IV)

28 marca 2019 r. ( klasy I- IV)

23 maja 2019 r. ( podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
klasy I-III)

Godziny spotkań ustalają wychowawcy klas ( 16.00- 17. 00)

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi
w klasach.