Powrót

Technik ekonomista o specjalności policyjno-prawnej

Podpisywanie umowy

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie od nowego roku szkolnego powstanie klasa w zawodzie technik ekonomista ze specjalnością policyjno-prawną. To pierwsza szkoła w powiecie nyskim, która będzie prowadziła klasę policyjną.

Szkoła podpisała umowę z Komendą Powiatową Policji w Nysie, którą reprezentował Komendant insp. Andrzej Synowiec w sprawie objęcia patronatem klasy w zawodzie technik ekonomista o specjalności policyjno-prawnej.

Umowa patronacka została również podpisana przez Prezesa Sądu Rejonowego SSR Bartłomieja Madejczyka.

Z ramienia szkoły umowy podpisywała dyrektor Alicja Gajek.

Umowy zakładają m.in. popularyzowanie wszelkich działań zmierzających do zwiększenie świadomości prawniczej oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy w Policji lub innych służbach mundurowych i zawodach związanych z ochroną osób i mienia.

Kształcenie obejmować będzie zajęcia z zakresu z kryminalistyki, przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń, prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji. Lekcje wychowania fizycznego dla klas policyjnych prowadzone będą w formie obowiązkowych kursów: kurs samoobrony, pływania, pomocy przedmedycznej, szkolenia strzeleckiego, zakończonych możliwością uzyskania certyfikatu.

Po ukończeniu tej klasy można będzie podjąć naukę na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, administracja bezpieczeństwa publicznego, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie, a także w szkołach policyjnych i innych służb mundurowych różnego stopnia.