23 listopada odbył się w naszej szkole etap szkolny VIII edycji konkursu “Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i brało w nim udział 414 szkól z całego kraju. Organizatorem ogólnopolskim konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności.

Organizatorami szkolnego etapu konkursu są nauczyciele historii: Tomasz Kliś i Piotr Basoń.

Do etapu szkolnego przystąpiło szesnaścioro uczniów z klas 4H i 4P. Najwyższą ilość punktów zdobyły uczennice klasy 4H Gabriela Seman i Klaudia Pawełczyk. Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu.