Czytamy książki, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i kim możemy się stać.
Ursula Le Guin

13 października 2021 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się kolejna edycja akcji ph. Narodowe Czytanie. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcję zainicjował ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura – wcześniej m.in. wicedyrektor TVP Kultura. Pomysłodawcy pragnęli tego, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale by stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. W roku 2021 dziełem, którego fragmenty odczytano była Moralność Pani Dulskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście do Polaków Prezydent RP Andrzej Duda. 

W związku z tym uczniowie klas trzecich ZSE w Nysie odczytali fragmenty dramatu pisarki. Swoje zadanie czytający wykonali wspaniale – wyjątkowo wczuli się w swoje role. Byli to: Izabela Jarek i Rozalia Kurpas z kl. 3GH, Maja Andrzejewska z kl. 3PL, Wiktoria Wójcik, Wiktoria Winnicka i Piotr Dżendżera z kl. 3PH oraz Roksana Kamińska i Agnieszka Wolarz z kl. 3GL. Wszystkim uczestnikom akcji ph. Narodowe Czytanie dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na Wasze uczestnictwo w przyszłym roku 😊…

…. Jakoś tak nam się wszystkim wydaje…, że Iza Jarek ze swoimi zdolnościami interpretatorskimi oraz doskonałą dykcją powinna pomyśleć o pracy w charakterze lektora lub radiowca… 😉.
opracowała Aneta Małejki