„Przez żołądek do serca gości” – lekcja otwarta planowanie śniadań w obsłudze gościa hotelowego.

W dniu 21.09.2021 roku u hotelarzy odbyła się kolejna lekcja otwarta pt. „Planowanie śniadań w obsłudze gościa hotelowego”. Lekcja ta została zaplanowana i przeprowadzona przez Panią Barbarę Dudziak wraz z klasą 4H technik hotelarstwa. Zaproszono na nią dyrekcję szkoły oraz nauczycieli. Śniadania oglądały młodsze klasy hotelarskie, które
w przyszłym roku będą przygotowywały podobną lekcję otwartą. Śniadanie w hotelach składa się z różnego menu
i uzależnione jest to od przybywających gości. Różnorodność zestawów śniadaniowych jest uzależnione od regionów kraju i świata. Wynika to z przyzwyczajeń i preferencji mieszkańców danego regionu, dostępności i zasobności darów przyrody. Bogate menu śniadaniowe to obowiązek każdego dobrego hotelu.
Mając powyższe na uwadze nasi uczniowie przygotowali prezentację stołów nawiązując do dań z kuchni hiszpańskiej, francuskiej, hinduskie, angielskie (Harry Potter). Starając się dobrać menu, dekorację stołu oraz przebierając się tak aby przedstawić cechy charakterystyczne danej kuchni. Hotele starają się jak najlepiej przygotować śniadanie, wiedząc,
że jest ono zwykle ostatnią usługą, z której korzystają goście. Dlatego śniadanie powinno pozostawiać dobre wrażenie z pobytu w hotelu i sprawiać, że przy następnej okazji gość będzie preferował skorzystanie z tego samego obiektu.

Zadaniem zaproszonych nauczycieli, było wybranie najlepszego stołu zwracając uwagę na przygotowaną prezentację, ubiór uczniów oraz dekorację stołów. Z uwagi na fakt, iż poziom przygotowanych prezentacji był bardzo wysoki, wybór najlepszego stołu poprzedzony został burzliwymi obradami zaproszonych gości.
Ostatecznie zwycięzcą zostały ex aequo stół hiszpański oraz francuski – uczniowie otrzymali ocenę celującą.

Na koniec prezentacji zaproszeni goście wraz z uczniami degustowali przygotowane potrawy.