W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu InstaLing dla Szkół – XVII Edycji Programu InstaLing dla Szkół. InstaLing to strona WWW do szybkiej i skutecznej nauki słówek, która wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Po raz kolejny nauczyciele języków obcych Panie: mgr Elżbieta Mróz– język angielski i mgr inż. Aneta Kaczmarek – język niemiecki zaangażowały się projekt. Po raz pierwszy do projektu dolączyła mgr Małgorzata Ilich – język niemiecki.

Nauka z InstaLing odbywa się w ciekawej i nienużącej formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu uczniowie nie są ani przytłoczeni nadmiarem nowego materiału, ani nie tracą czasu na powtórki słówek, które już świetnie znają.
Nauczyciel raz w tygodniu przydziela słówka z zaplanowanego do omówienia w szkole materiału. Zadaniem ucznia, który przystąpił do programu jest systematyczne logowanie się do InstaLing za pomoca loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonanie powtórki około 20 słówek co średnio zajmuje około 5 minut.
Uczestnictwo w Programie InstaLing dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela oraz uczniów i ich rodziców a także dostarcza nauczycielom i rodzicom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów.


Więcej o programie na stronie: https://instaling.pl/