Uczniowie klas hotelarskich z inicjatywy Pani Barbary Maroszek uczestniczyli w roku 2020/2021 w projekcie edukacyjnym „Gościnnie w Twojej szkole” – były to lekcje online w formie webinariów ze specjalistami z branży hotelarskiej.

Trener prowadzi szkolenie “na żywo” przekazując uczestnikom wybrane zagadnienia na prezentacji i omawiając wszystkie kwestie merytoryczne. W czasie szkolenia prowadzący angażuje uczestników webinaru zadając pytania, na które można odpowiadać na czacie albo robiąc ankiety online, których wyniki od razu pojawiają się na ekranie. Dzięki tym zabiegom spotkanie staje się w pełni interaktywne. Po każdym szkoleniu następuje sesja pytań i odpowiedzi, podczas której można wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z omawianym tematem.

Program „Gościnnie w Twojej szkole” trwał od grudnia 2020 – czerwca 2021. W tym czasie odbyło się 27 webianarów. Przewidziana jest kontynuacja projektu w kolejnym roku szkolnym.

Jakie są korzyści dla uczniów?

  • wprowadzenie nowości: osoby prowadzącej, formy prowadzenia webinaru, miejsca przeprowadzenia spotkania na Facebook – zwiększy ciekawość
  • możliwość wielokrotnego odtworzenia lekcji
  • poznanie zagadnień marketingowych zaprezentowanych w niestandardowy sposób
  • zapoznanie się z formą e-learningu