W listopadzie ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą
rok 2021 – Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin.

Wybitnego polskiego poetę zwano „Noblistą bez Nobla”.
Tadeusz Różewicz co posłowie podkreślili w uchwale był – „… wnikliwym
obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka.”

Konkurs dla uczniów ostatnich klas szkół
ponadpodstawowych- „Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy” .
Szczegóły znajdują się
na stronie www.tomekzimoch.pl 
Zakończenie konkursu planowane jest w gmachu Sejmu, dokładnie w setną
rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza – 9 października 2021 roku.