Komisja Przedmiotów Humanistycznych, a w szczególności nauczyciele historii Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest upamiętnienie postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

foto : https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stanis%C5%82aw_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski.PNG

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest przypomnienie i propagowanie wiedzy o wybitnej postaci naszej historii – hetmanie Stanisławie Żółkiewskim.
2. Organizatorem konkursu są nauczyciele historii Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.
3. W konkursie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z życiem i dokonaniami hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
5. Przez pojecie pracy rozumiemy tu wykonanie prezentacji multimedialnej, której tematyka będzie dotyczyła osoby hetmana.
6. Uczestnicy konkursu zostaną wynagrodzeni oceną z historii. Wszyscy uczestnicy otrzymują oceny w kategorii ocen B, natomiast zwycięzca otrzymuje ocenę w kategorii ocen A.
7. Prace konkursowe należy składać nauczycielom historii do końca grudnia 2020 roku lub na adres e-mail: t.klis@zse.nysa.pl
8. Ocena prac nastąpi na początku stycznia 2021 roku.