Podręcznik należy w środku podpisać ołówkiem
Nazwisko i imię;
klasa – obecna,
cena
.
Książki prosimy przynosić do gabinetu 24 (po szkole podstawowej) oraz do gabinetu 35 (po gimnazjum).
Klasy 3m i 3p